شرایط و مقررات بورس سیمان

  1. هزینه حمل جداگانه و با تعرفه مخصوص هر منطقه توسط باربری محاسبه میگردد که زمان تخلیه به راننده پرداخت می‌شود.
  2. خریدار موظف است که محل تخلیه بار را جهت تسهیل و تسریع در تخلیه آماده نماید.
  3. راننده موظف است سیمان را مطابق تناژ بارنامه و برگه باسکول کارخانه، کامل و سالم تحویل دهد. درصورت و جود مغایرت در تناژ و یا اشکال در پاکت‌های سیمان مانند پارگی یا آب‌خوردگی مشتری می‌تواند از راننده ادعای دریافت خسارت کند.
  4. کنسل شدن تا قبل از بارگیری ممکن است و وجه عودت داده می‌شود. درصورت لغو سفارش بعد از بارگیری هزینه کرایه کسر می‌گردد.